Volvo Truck Center har i samarbete med HIAB tagit fram en kranbil där kranen kan drivas på elektricitet. Det gör att man minskar ljudnivån och helt tar bort utsläppen som förknippas med att driva kranen med hjälp av bilens förbränningsmotor.

Projektet heter ePTO (electric Power Take Off) och består av en HIAB-kran monterad på en Volvo FM med ett extra elektriskt kraftuttag för krankörning.

I det här projektet har Mobile Integrator gjort det elektroniska styrsystemet för den elektriska drivlinan för kranen. Komponenterna som valts kommer huvudsakligen från IFM och IXXAT. Övriga leverantörer till projektet är MasterVolt som har levererat batterierna och ETP Kraftelektronik som har levererat motor, laddare och inverter.

Volvo FM, ePTO

Bilen visas vid följande tillfällen:

  • Transport & Logistik, 7-8 maj, Göteborg
  • Avfall Sverige, 20-21 maj, Borås
  • Elmia Lastbil, 20-23 augusti, Jönköping
  • Go:Smart Sendsmart, 28 augusti, Göteborg
  • Entrepenad Live, 4-6 september, Göteborg
  • Renhållarträffen, november, Stockholm

Läs mer: Volvos Press release