Den första helt svensktillverkade ismaskinen är nu klar och försäljningen är i full gång. Tack vare det unika systemet från Mobile Integrator har Izomaskin utvecklat en helt ny ismaskin för bandy- och hockeyanläggningar som tar branschen till en helt ny nivå!

Nu rullar maskinen

Izomaskin AB i Österfärnebo har erfarenhet av ismaskiner sedan 70-talet och har jobbat med service och försäljning av isbanemaskiner som Zamboni, Icecat och Olympia. Genom åren har man renoverat, byggt om och förbättrat maskinerna och därmed samlat på sig mycket erfarenhet på hur en maskin skall se ut för att kunna skapa den bästa isen och komforten. Efter detta var steget inte så stort att utveckla en maskin där man tar vara på sina erfarenheter. Genom hårt arbete och gott samarbete med bl.a. Mobile Integrator och flera leverantörer har Izomaskin byggt fram sin första prototypmaskin under 2012. Resultatet är imponerande, prototypen är väldigt lik en serietillverkad maskin i både finish och funktion. Visst är det smärre justeringar som skall göras till maskin nummer två, men de som testat maskinen är eniga, något liknande har man inte tidigare kört!

Izobel 612 tar branschen till en helt ny nivå. Mobile Integrator har utvecklat ett styrsystem som ger maskinen hel nya och unika egenskaper, komfort och prestanda. Maskinen har en miljövänlig batteridrift och är utrustad med ett 80 voltsbatteri från vilket de sju asynkrona växelströmsmotorerna får sin kraft. Via så kallade inverters/styrenheter regleras kraft och varvtal. Varje inverter är ansluten till systemets CAN-buss och kommunicerar med systemets överordnade s.k. master controller. Genom drivning på alla fyra hjulen får maskinen en stadig och stabil drift. Detta märks inte minst i kurvorna där maskinen går som på räls utan tendens till sladd. Styrsystemet har full kontroll av eventuellt hjulspinn och ser till att varje motor har rätt varvtal utifrån aktuellt rattutslag, en s.k. elektronisk differential. Övriga motorer och inverters för hydraulik samt vertikal- och horisontalskruvarna är också anslutna till CAN-bussen och styrs av mastern. Genom att kunna justera varvtalen individuellt för olika tillfällen och körmoder fås unika egenskaper som ger en perfekt isyta.

För operatören är maskinen mycket enkel att köra. Med en terminal kan maskinens egenskaper enkelt ändras och man har full kontroll över batteristatus, vattennivåer, temperaturer m.m.

Maskin nummer två är under byggnad och många kunder står på kö för att få testa maskinen. Vissa kunder har tydligen avvaktat med sina investeringar i väntan på att få testa Izobel 612. Nu återstår att bygga upp en produktionsapparat som klarar efterfrågan på produkten, ett jobb som kan bli större än vad Izomaskin förväntat sig med tanke på resultatet. Mobile Integrator har utvecklat bidragit med följande:

  • Konstruktion av övergripande systemarkitektur
  • Konstruktion av elritningar och elscheman
  • Utveckling av programvara
  • Val och leverans av styrenheter och elkomponenter

Styrsystem och display kommer från ifm electronic. ETP Kraftelektronik i Partille har levererat AC-driften Zapi och motorerna från C.F.R. För mer information se Izomaskins hemsida www.izomaskin.se och ETP Kraftelektronik www.etpab.se.

Elskåp med 7 inverters
Dörr elskåp med master controller