Vi saluför ett stort antal standardkablage från ledande tillverkare. De håller mycket hög kvalitet och klarar av hård mekanisk påverkan och står även emot kemikalier som hydral-oljor och andra aggresiva vätskor.

Vi tar även fram kundspecifikt kablage om så önskas. Kontakta oss för mer information!

ifm-cables