I/O-moduler används där man önskar inhämta data från givare eller styra ut signaler till exempelvis ställdon, ventiler eller motorer. Många av de I/O-moduler som vi använder oss av kan direkt styra hydraulikventiler och mindre motorer. I/O-modulerna är robusta och gjorda för att utsättas för extrema miljöer som ofta är fallet på mobila applikationer.

CrossFire GX1

I/O-modul CrossFire GX1 från Maximatecc

CR2032

I/O-modul CR2032 från ifm electronic