Lyssna på trafiken på en CAN-buss utan att göra en elektrisk inkoppling mot bussen! Sensordelen är enkel att montera, kläms runt befintligt CAN-kablage med klickfunktion och ger en galvanisk isolation. Enheten kommer därefter att skicka vidare all data för den buss den lyssnar på via den nya fysiska CAN-bussen för avlyssning. Ingen konfigurering behövs!

CAN-Click and Go-123

 

  1. Lokalisera CAN-ledarna och lägg dessa i sensordelen
  2. Snäpp fast enheten kring ledarna
  3. Anslut din enhet mot den nya CAN-bussen och anslut matningspänning. Klart!

pdficon_largeCAN-Click and Go Datablad