Denna lilla och prisvärda CAN-isolator skapar galvanisk isolation mellan två CAN-bussar. Vanligtvis behövs denna komponent då man har en gemensam CAN-buss men där de ingående noderna har olika jord-referenser.
CAN_isolator
Matningsspänning: 9-30VDC
CAN Buss: CAN Highspeed ISO 11898-2
MRS electronic P/N: 1.120.300.00
Artikelnummer: 442030