Tjänster

Vi kan bl.a. hjälpa till med följande tjänster:

  • Konsultation
  • Projektledning
  • Systemutveckling
  • Mjukvaruutveckling, allt från inbyggda system till Internetprogrammering
  • Elektronikkonstruktion och hårdvarukonstruktion
  • Dokumentation
  • Produktion av elskåp, kablage, paneler m.m.