Produkter

Vi säljer och använder oss av många olika produkter som är avsedda för den mobila marknaden. Några av produktområdena finner ni nedan.

  • Controllers
  • Displayer och pekskärmar, 2.8″ till 15″
  • I/O-moduler och controllers för centraliserade och distribuerade system
  • CANopen I/O-moduler
  • Programmerbara Telematikmoduler, GSM/GPRS/GPS
  • Kablage
  • Sensorer för nivå, temperatur, tryck, position och läge, vinkel m.m.
  • Protokollomvandlare för olika bussystem

Produkterna kommer från ledande leverantörer som ifm electronics, Maximatecc och HMS. Se länk för mer information om våra leverantörer.

Som systemintegratör tar vi också in andra produkter baserat på våra kunders behov. Vi har även mycket stort kunnande inom produktframtagning inom hårdvara och mjukvara och kan ta fram kundspecifika lösningar om behov finns.

tillverkare_logos_v2